Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov tretích krajín pre POKROČILÝCH
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov tretích krajín pre POKROČILÝCH

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia určená všetkým, čo so zamestnávaním cudzincov tretích krajín majú už skúsenosti. Informácie z praxe a konkrétne postupy. K tomu aktuálne platná legislatíva a zmeny po 1.1.2019. Vyriešte svoje otázky a problémy priamo na konferencii počas diskusie so 4 odborníkmi.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 25.9.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00 - 10:30   Ing. Peter Varga,  Mgr. Dominik Oslanec,  JUDr. Lucia Sabová Danková

I.BLOK - Aktuálna legislatíva súvisiaca so zamestnávaním občanov tretích krajín na územie SR a prípadové štúdie

Na zamestnávania cudzincov tretích krajín sa pozrieme z pohľadu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Cudzineckej polície a inšpekcie práce.

Lektori Vám prinesú cenné informácie z praxe, prípady s ktorými sa stretli počas svojho pôsobenia. A samozrejme oboznámia s aktuálne platnou legislatívou. 

Témy:

 • Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny
 • Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania
 • Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín

10:30 - 10:40 Prestávka s občerstvením

10:40 – 10:45  Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, Ing. Nadežda Fuksová

10:45 - 11:45   Ing. Peter Varga,  Mgr. Dominik Oslanec,  JUDr. Lucia Sabová Danková

Diskusia k I.BLOKU prednášok - priestor pre Vaše konkrétne problémy.

Lektori z ÚPSVaR, Cudzineckej polície a inšpekcie práce sú pripravení odpovedať na Vaše problémy.

11:45 - 12:40 Obed

12:40 – 14:00   Veronika Laginová

II.BLOK - Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty

Konkrétne postupy, kroky a praktické rady ako postupovať pri získavaní povolení na pobyt. Prednáška je doplnená o prípadové štúdie.

Témy:

 • Popis krokov k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie
 • Získanie potrebných informácií, popis vyžadovaných dokumentov a ich získavanie
 • Vzory žiadostí, imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov

14:00 – 15:00   Veronika Laginová

Diskusia k II.BLOKU prednášok - priestor pre Vaše konkrétne problémy.

Imigračný špecialista Vám zodpovie všetky Vaše otázky.

15:00 Tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Konferencia určená všetkým, čo so zamestnávaním cudzincov tretích krajín majú už skúsenosti. Informácie z praxe a konkrétne postupy. K tomu aktuálne platná legislatíva a zmeny po 1.1.2019. Vyriešte svoje otázky a problémy priamo na konferencii počas diskusie so 4 odborníkmi.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | I.BLOK - Aktuálna legislatíva súvisiaca so zamestnávaním občanov tretích krajín na územie SR a prípadové štúdie

10:30 – 10:40 | Prestávka s občerstvením

10:30 – 10:45 | Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, Ing. Nadežda Fuksová

10:45 – 11:45 | Diskusia k I.BLOKU - priestor pre vyriešenie Vašich konkrétnych otázok a problémov

11:45 – 12:40 | Obed

12:40 – 14:00 | II.BLOK - Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty 

14:00 – 15:00 | Diskusia k II.BLOKU - priestor pre vyriešenie Vašich konkrétnych otázok a problémov

15:00| Tombola, ukončenie konferencie

Miesto konania

LOFT Hotel Bratislava ****

Štefánikova 4

811 05 Bratislava

LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava

GPS súradnice

N 48° 09' 07.4'' E 17° 06' 26.1'' ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku SAV: 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93,83,84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93,83,84,212

Mapa

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie cudzincov tretích krajín pre POKROČILÝCH

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 25.9.2019
 • Mgr. Dominik Oslanec, Ing. Peter Varga, JUDr. Lucia Sabová Danková, Veronika Laginová
 • 199 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                      

Mediálny partner