Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov tretích krajín pre POKROČILÝCH
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov tretích krajín pre POKROČILÝCH

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia určená všetkým, čo so zamestnávaním cudzincov tretích krajín majú už skúsenosti. Informácie z praxe a konkrétne postupy. K tomu aktuálne platná legislatíva a zmeny po 1.1.2019. Vyriešte svoje otázky a problémy priamo na konferencii počas diskusie so 4 odborníkmi.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 25.9.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:00 Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zamestnávanie cudzincov na území SR

 • Aktuálna legislatíva.
 • Zamestnanie v nedostatkových profesiách - zrýchlený proces.
 • Vybrané problémy v oblasti zamestnávania cudzincov.
 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

10:00 - 10:45 Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

10:45 - 11:00 Prestávka s občerstvením

11:00 - 12:15 Veronika Laginová, Imigračný špecialista

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

 • Jednotlivé kroky k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie.
 • Ako získať potrebné informácie.
 • Vyžadované dokumenty a špecifiká ich získavania.
 • Najčastejšie problémy.
 • Vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú.
 • Imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

12:15 - 13:00 Obed

13:00 - 13:50   JUDr. Lucia Sabová Danková, Špecialista na vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov

Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - prípadové štúdie

V posledných rokoch orgány inšpekcie práce zaznamenali nárast prípadov zisteného nelegálneho zamestnávania zamestnancov – občanov tretích krajín. Nelegálne zamestnávanie spočíva v najväčšej miere v nesplnení podmienok na zamestnávanie týchto osôb, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, ako aj v ich zdržiavaní sa na území SR v rozpore s ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

Osobitne sa čoraz častejšie vyskytujú prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorba sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri ceste ku koncovému odberateľovi služby, alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov.

V prípade zistenia nelegálneho zamestnávania sú zamestnávateľom ukladané vysoké finančné pokuty ale aj iné sankcie, ktoré majú veľký vplyv na ich ďalšie podnikanie. Príspevok pokrýva koncepciu nelegálneho zamestnávania na Slovensku s dôrazom na problematiku nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín, objasňuje sankcie vyplývajúce zo zisteného nelegálneho zamestnávania ako aj mapuje súčasný stav nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a výsledky kontrol za obdobie roku 2017 a prvej polovice tohto roku.

13:50 - 15:00 Ing. Peter Varga,  Mgr. Dominik Oslanec,  Veronika Laginová,  JUDr. Lucia Sabová Danková

BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Lektori z ÚPSVaR, Cudzineckej polície, inšpekcie práce a imigračný špecialista Vám zodpovedia všetky Vaše otázky.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Konferencia určená všetkým, čo so zamestnávaním cudzincov tretích krajín majú už skúsenosti. Informácie z praxe a konkrétne postupy. K tomu aktuálne platná legislatíva a zmeny po 1.1.2019. Vyriešte svoje otázky a problémy priamo na konferencii počas diskusie so 4 odborníkmi.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Zamestnávanie cudzincov v SR

10:00 – 10:45 | Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

10:45 – 11:00 | Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:15 | Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty - krok za krokom ako zamestnať cudzinca

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 13:50 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - prípadové štúdie

13:50 – 15:00 | BLOK OTÁZOK A ODPOVEDÍ

15:00 | Tombola, ukončenie konferencie

Miesto konania

LOFT Hotel Bratislava ****

Štefánikova 4

811 05 Bratislava

LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava

GPS súradnice

N 48° 09' 07.4'' E 17° 06' 26.1'' ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku SAV: 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93,83,84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93,83,84,212

Mapa

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie cudzincov tretích krajín pre POKROČILÝCH

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 25.9.2019
 • Mgr. Dominik Oslanec, Ing. Peter Varga, JUDr. Lucia Sabová Danková, Veronika Laginová
 • 199 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                      

Mediálny partner