Konferencia:
Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 6. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ďalší ročník úspešnej konferencie o pohľadávkach bude venovaný horúcim témam. Na problematiku sa pozrieme z právneho, daňového i psychologického hľadiska

termín

Konferencia sa konala : 10.10.2016
Miesto: Žilina

Partneri - Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 6. ročník

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

        Hotel plejsy            

 

                       

   marykay

Mediálny partner