Konferencia:
Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia Vám poskytne prehľad o zmenách v odpadoch po 1.1.2020, o zmenách v nakladaní s odpadmi, sankciách a kontrolách. Na Vaše otázky bude odpovedať odborník Ing. Peter Gallovič a hlavná inšpektorka SIŽP Ing. Jarmila Ďurďovičová.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.2.2020
Miesto: Bratislava

Program konferencie

Program konferencie aktuálne pripravujeme s lektormi. Mená lektorov a program konferencie budú v najbližšom čase zverejnené na stránke.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave odpadového hospodárstva a zmenách platných pre rok 2020. Zároveň sa dozviete o kontrolnej činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva.

Viete aké máte práva a povinnosti, ako prebiehajú kontroly a aké sú najčastejšie problémy v praxi?

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1. 1. 2020 uložená pokuta až do výšky 250 000 EUR?

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na Vaše otázky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Časový harmonogram

Miesto konania

Termíny a prihlásenie - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 11.2.2020
  • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                  

epasizip

                       

       

Mediálny partner