Konferencia:
Novoročný kokteil zmien
Miesto
Termín

Konferencia:
Novoročný kokteil zmien

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 99 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Téma

Novoročné stretnutie riaditeľov, majiteľov, konateľov vrátane novoročného prípitku!

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 10.1.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie - Novoročný kokteil zmien

Moderátorkou konferencie bude Lujza Garajová Schrameková.

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00– 9:40  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v účtovníctve a daniach pre rok 2019 zamerané na riaditeľov, majiteľov a konateľov firiem 

9:40 – 10:10  Ing. Božena Jurčíková

Zmeny v daňovom poriadku v roku 2019 a ako byť pripravený na daňovú kontrolu

  • Informácia o novelách daňového poriadku schválených pre rok 2018 s účinnosťou už v priebehu roku 2018 a od 1.1.2019.

10:10 – 10:30- Prestávka s občerstvením

10:30 – 11:00  JUDr. Zděňka Dvoranová

Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce pre rok 2019 vplývajúce na zamestnávateľov

11:00 – 11:30  Ing. Martina Švaňová

Zmeny v mzdách pre rok 2019 a vplyv na zamestnávateľa

11:30 – 12:30 - Obed

12:30 – 13:00  Ing. Peter Varga

Zmeny v prijímaní cudzincov

13:00 – 13:40  JUDr. Jozef Lukajka

Dôležité zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP – pozor na sankcie v roku 2019

13:40 – 14:00  JUDr. Jozef Lukajka

Prehľad pripravovaných zmien v Obchodnom zákonníku pre rok 2019

14:00 – 15:30

Ochutnávka vína spojená s prednáškou o vínach

15:30 - Ukončenie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Novoročné stretnutie riaditeľov, majiteľov, konateľov vrátane novoročného prípitku!

„Poďte si urobiť prehľad o všetkých legislatívnych zmenách od 1.1.2019, aby ste mohli skontrolovať svojich zamestnancov. Buďte v obraze!“

Vymeníte si názory ohľadom zmien v zákonoch.“

„Môžete si navzájom poradiť a získať komplexný prehľad o zmenách v legislatíve nielen pre Vaše podnikanie.“

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Novoročný kokteil zmien

riaditeľom, majiteľom, konateľom

Lektori - Novoročný kokteil zmien

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

JUDr. Toško Beran

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.

Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

V súčasnosti vedie legislatívny a právny odbor na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom, alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Časový harmonogram - Novoročný kokteil zmien

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:40 | Zmeny v účtovníctve a daniach pre rok 2019 zamerané na riaditeľov, majiteľov a konateľov firiem

9:40 – 10:10 | Zmeny v daňovom poriadku v roku 2019 a ako byť pripravený na daňovú kontrolu

10:10 – 10:30 | Prestávka s občerstvením

10:30 - 11:00 | Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce pre rok 2019 vplývajúce na zamestnávateľov

11:00 - 11:30 | Zmeny v mzdách pre rok 2019 a vplyv na zamestnávateľa

11:30 - 12:30 | Obed

12:30 - 13:00 | Zmeny v prijímaní cudzincov

13:00 - 13:40 | Dôležité zmeny v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP – pozor na sankcie v roku 2019

13:40 – 14:00 | Prehľad pripravovaných zmien v Obchodnom zákonníku pre rok 2019

14:00 – 15:30 | Ochutnávka vína spojená  s prednáškou o vínach

15:30 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - Novoročný kokteil zmien

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1,2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Termíny a prihlásenie - Novoročný kokteil zmien

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 10.1.2019
  • Ing. Milan Kúdela, Ing. Martina Švaňová, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Peter Varga, JUDr. Jozef Lukajka PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Toško Beran, Doc. JUDr. Boris Balog PhD.
  • 99 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri - Novoročný kokteil zmien

Organizátori

   

Partneri

        

ostrozovic

   

Mediálny partner