Konferencia:
Nové povinnosti pri vysielaní zamestnancov v rámci EÚ pre rok 2020

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Postupy a princípy vysielania a prijímania zamestnancov podstatným spôsobom mení novela Zákonníka práce.  Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Konferencia Vám prináša pohľad 3 odborníkov z praxe na zmeny, ktoré Vás čakajú v roku 2020! 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 6.2.2020
Miesto: Bratislava

Program konferencie

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:30

  JUDr. Alena Huťanová

  Vysielanie zamestnancov do EÚ – súvisiace povinnosti z pohľadu sociálnoprávnej legislatívy a pracovného práva

  • Právny rámec, definícia vysielania v rámci EÚ, súvisiace povinnosti - zmeny po 1.1.2020.
  • Druhy, formy a spôsoby vysielania v slovenskom pracovnom práve - vysielania podľa smernice vs zákonníka práce : v rámci poskytovania služieb, koncernové vysielanie a dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi..
  • Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine.
  • Sociálne zabezpečenie pri vysielaní.
 • 10:30 – 10:40

  Prestávka s občerstvením

 • 10:40 – 12:10

  JUDr. Alena Huťanová

  Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ – zmeny od 1. 1. 2020

  • Pokračovanie prednášky.
  • Diskusia – priestor na vaše otázky.
 • 12:10 – 13:10

  Obed

 • 13:10 – 15:10

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Vysielanie zamestnancov a cezhraničná spolupráca, nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu

 • 15:10 – 15:40

  Veronika Laginová

  Prihlasovanie voči úradu

  • Príprava dokumentov a registrácia občanov EÚ na cudzineckej polícii.
  • Podávanie informačných kariet a príloh na miestne príslušnom úrade práce.
 • 15:40

  Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Postupy a princípy vysielania a prijímania zamestnancov podstatným spôsobom mení novela Zákonníka práce.  Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Konferencia Vám prináša pohľad 3 odborníkov z praxe na zmeny, ktoré Vás čakajú v roku 2020! 

Komplexný prehľad zmien a povinností od 3 lektoriek z praxe JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Veronika Laginová

 • Povinnosti zamestnávateľov, zmeny v legislatíve 2020, zmeny z Zákonníku práce, sociálne a daňové hľadisko, sankcie.
 • Vysielanie zamestnancov a cezhraničná spolupráca, nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu.
 • Príprava dokumentov, podávanie informačných kariet.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

Novela Zákonníka práce súvisiaca s vysielaním zamestnanca, Postupy a princípy vysielania a prijímania zamestnancov, sankcie za nedodržanie povinností, vysielania zamestnancov do iných členských štátov, komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania, Poskytovanie služieb, voľný pohyb služieb a jeho limity, Pracovné cesty, dočasné pridelenie, výkon práce v zahraničí, pravidelné pracovisko, Minimálne pracovné a oznamovacie podmienky v hostiteľskej krajine, Sociálne zabezpečenie pri vysielaní

Lektori

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR. Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Patrí medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00– 10:30 | Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ - súvisiaca legislatíva, zmeny pre rok 2020, sociálne zabezpečenie pri vysielaní, pracovné právo

10:30 – 10:40 | Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:10 | Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ - pokračovanie prednášky

12:10 – 13:10 | Obed

13:10 – 15:10 | Vysielanie zamestnancov a cezhraničná spolupráca, nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu

15:10 – 15:40 | Prihlasovanie voči úradu - príprava dokumentov

15:40 - | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel

GPS súradnice

N 48° 09' 00.5'' E 17° 08' 00.2'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - Nové povinnosti pri vysielaní zamestnancov v rámci EÚ pre rok 2020

 • Bratislava
 • 6.2.2020
 • JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Veronika Laginová
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Záznam

Video

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

        

            

    

       

Mediálny partner