Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2014

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 159 € bez DPH

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Všetky legislatívne zmeny z oblasti účtovníctva, daní, miezd a Obchodného zákoníka platné pre rok 2014 boli diskutované najlepšími lektormi v takmer vianočnej atmosfére v jedeň deň a na jednom mieste.

termín

Konferencia sa konala : 2.12.2013
Miesto: Bratislava

Partneri - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2014

Fotogaléria

Na začiatok kávička a občerstvenie... Slečny z Mary Kay skrášlili aj účastníčky konferencie Partneri z BMD Business Solutions
Prednáška s Martinom Tužinským Zaplnená konferenčná miestnoť Júlia Pšenková

Partneri konferencie

Mediálni partneri