Konferencia:
Transferové oceňovanie - Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
Transferové oceňovanie - Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Finančná správa sa čoraz častejšie zameriava na oblasť transferových cien, dodržiavanie princípu obvyklej resp. trhovej ceny a dodržiavanie princípu nezávislého vzťahu pri kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami. Rovnako je pod drobnohľadom správnosť transferovej dokumentácie, ktorú predložíte.

termín

Počet termínov k dispozícií :
Najbližší termín: 11.4.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30   Ing. Zuzana Svinčáková

Daňová kontrola z pohľadu správcu dane

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:15   Ing. Tomáš Janoušek,  Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Typický priebeh daňovej kontroly

12:15 – 13:00 - Obed

13:00 - 14:15   Ing. Tomáš Janoušek,  Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

14:15 - 15:15   Mgr. Ing. Miroslav Šperka, LL.M,  JUDr. Miroslav Miert

Obchodné a trestné právne dopady

15:15 - Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Finančná správa sa čoraz častejšie zameriava na oblasť transferových cien, dodržiavanie princípu obvyklej resp. trhovej ceny a dodržiavanie princípu nezávislého vzťahu pri kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami. Rovnako je pod drobnohľadom správnosť transferovej dokumentácie, ktorú predložíte.

Prinášame Vám konferenciu zameranú na daňovú kontrolu transferových cien.

Cieľom konferencie je priblížiť účastníkom priebeh typickej daňovej kontroly zameranej na transferové ceny z pohľadu finančnej správy, daňových poradcov, ale i samotných spoločností, ktoré sú do transakcií zapojené.

Príďte sa poradiť s odborníkmi a vyhnite sa nepríjemnostiam.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená účtovníkom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori

Ing. Zuzana Svinčáková

Ing. Zuzana Svinčáková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí organizovaných OECD a IOTA ohľadom transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností.

Ing. Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

Je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobí v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. ako daňový manažér, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam.

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Partner V4 Tax

Transferovým cenám sa venuje od roku 2006. V priebehu svojej kariéry pôsobil v spoločnostiach Ernst & Young a BDO. Pravidelne publikuje a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdaňovania. Päť rokov vyučoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a pripravoval vzdelávací kurz pre českých správcov dane. V súčasností školí transferové ceny pre českú a slovenskú komoru daňových poradcov.

Mgr. Ing. Miroslav Šperka LL.M.

Mgr. Ing. Miroslav Šperka LL.M.

Partner V4 Legal s.r.o., advokátska kancelária

 

Je vedúcim partnerom skupiny advokátskych kancelárií V4 Legal, ktoré pôsobia v Českej republike, Slovenskej repulike, Poľsku a Maďarsku. Špecializuje sa na obchodné právo, podnikové kombinácie a daňové právo.

JUDr. Miroslav Miert

JUDr. Miroslav Miert

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 | Prezentácia účastníkov

09:00 – 10:30 | Daňová kontrola z pohľadu správcu dane

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45 – 12:15 | Typický priebeh daňovej kontroly

12:15 – 13:00 | Obed

13:00– 14:15 | Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

14:15 – 15:15 | Obchodné a trestné právne dopady

15:15 |Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Termíny a prihlásenie - Transferové oceňovanie - Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • Bratislava
  • 11.4.2019
  • Ing. Zuzana Svinčáková, Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Michal Jelínek Ph.D., Mgr. Ing. Miroslav Šperka LL.M., JUDr. Miroslav Miert
  • 199 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykay

Mediálny partner