Konferencia:
BOZP v roku 2020 – Legislatívne požiadavky a prax - 5. ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-15.30

Téma

5.ročník úspešnej BOZP konferencie. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 19.11.2020
Miesto: ONLINE

Program konferencie

 • 9:00

  Začiatok konferencie/ online prenos

 • 9:00 – 10:00

  JUDr. Romana Hurtuková, PhD.

  Legislatíva v oblasti BOZP - skúsenosti z aplikačnej praxe

  • Legislatívne požiadavky
  • Riešenie konkrétnych aplikačných problémov
 • 10:00 – 10:15

  Prestávka

 • 10:15 – 12:00

  JUDr. Jozef Lukajka

  Sankcie a nároky z pracovných úrazov

  • Možnosti zbavenia sa zodpovednosti
  • Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK
  • Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur
  • Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody
  • Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur
 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Ing. Peter Pikla

  Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

 • 14:15 – 15:30

  MUDr. Ľudmila Ondrejková

  Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

 • 15:30

  Ukončenie online konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nezmeškajte 5.ročník úspešnej konferencie BOZP – Legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Nevynecháme kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

vyhláška o technických zariadeniach a o stavebných prácach, zákon č. 355/2007, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania, pracovný úraz, inšpektorát práce a jeho právomoc, ochrana osobných údajov, ochrana zdravia pri práci, kategórie prác, dokumentácia BOZP a k pracovným úrazom, kamerový systém,

Lektori

JUDr. Romana Hurtuková PhD.

JUDr. Romana Hurtuková PhD.

Zamestnankyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcie práce, odboru ochrany práce od roku 2013, v súčasnosti riaditeľka odboru ochrany práce (od roku 2019). V rokoch 2013 – 2016 som zastupovala Slovensko v Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri Európskej komisii.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP (je držiteľom osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení v oblasti eshopov a internetových obchodov pre firmy a živnostníkov.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ing. Peter Pikla

Ing. Peter Pikla

Inšpetor z NIP s 27-ročnou praxou.

Časový harmonogram

9:00 | Začiatok konferencie/ online prenos

9:00 – 10:00 | Legislatíva v oblasti BOZP - skúsenosti z aplikačnej praxe

10:00– 10:15 | Prestávka

10:15 – 12:00 | Sankcie a nároky z pracovných úrazov

12:00 – 13:00 | Prestávka

13:00 – 14:15 | Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

14:15 – 15:30 | Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

15:30 | Ukončenie konferencie

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Termíny a prihlásenie - BOZP v roku 2020 – Legislatívne požiadavky a prax - 5. ročník

 • ONLINE
 • 19.11.2020
 • JUDr. Romana Hurtuková PhD., JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Peter Pikla
 • 139 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Fotogaléria

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori

Partneri

 marykay            logo r-c

             sagitta

 SES

   

Mediálny partner BOZPonline