Konferencia:
5 odpovedí pre majiteľa stavebnej firmy

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte odpovede na otázky, s ktorými sa stretávate vo vašom podnikaní.  Aké sú najčastejšie pochybenia v stavebných zmluvách a ako riešiť reklamácie v stavebníctve? Ako predchádzať vzniku pohľadávok a ako riešiť poistenie v stavebníctve? Lektori z praxe Vám tiež poradia ako postupovať pri kontrolách z inšpektorátu práce na stavbách s dôrazom na kontrolu zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 12.2.2020
Miesto: Bratislava

Program konferencie

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 9:15

  Vyhliadky slovenského stavebníctva na rok 2020

 • 9:15 – 10:45

  Mgr. Eva Braxatorisová

  Reklamácie v stavebníctve

 • 10:45 – 11:00

  Prestávka s občerstvením

 • 11:00– 11:30

  Mgr. Eva Braxatorisová

  Zmluvy v stavebníctve

 • 11:30– 12:00

  Poistenie v stavebníctve

 • 12:00 – 13:00

  Obed

 • 13:00 – 13:50

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Kontroly z inšpektorátu práce - zamestnávanie cudzincov a kontrola nelegálneho zamestnávania na stavbách

  • Priebeh inšpekcie práce na stavbách s dôrazom na kontrolu zamestnávania cudzincov na území SR v stavebnom sektore, ako aj nadväzujúca legislatíva nelegálneho zamestnávania.
 • 13:50 – 14:40

  JUDr. Roman Klempa,  JUDr. Ján Ivan

  Špecifiká vymáhania pohľadávok v stavebníctve

  • Krátky, ale výstižný exkurz do sveta pohľadávok so špecifickým zameraním na stavebný sektor, predstavenie rôznych druhov dlžníkov s odporúčaniami ako s nimi bojovať.
 • 14:40

  Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

Tombola

tombola

 

Popis

Konferencia zameraná pre majiteľov, manažérov, riaditeľov stavebných spoločností. Zameriame sa na 5 najdôležitejších problémov:

Aké sú najčastejšie pochybenia v stavebných zmluvách?

Ako riešiť reklamácie v stavebníctve?

Ako predchádzať vzniku pohľadávok?

Ako riešiť poistenie v stavebníctve?

Ako postupovať pri kontrolách z inšpektorátu práce na stavbách s dôrazom na kontrolu zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky?

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Malé a stredné stavebné spoločnosti. Pre majiteľov, manažérov, riaditeľov stavebných spoločností.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

vymáhanie pohľadávok v stavebníctve, reklamácie v stavebníctve, kontrola z inšpektorátu práce na stavbách, poistenie v stavebníctve, stavebné zmluvy, najčastejšie pochybenia v stavebných zmluvách, zamestnávanie cudzincov v stavebníctve

Lektori

Mgr. Eva Braxatorisová

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

JUDr. Roman Klempa

JUDr. Roman Klempa

Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity, od začiatku svojho pracovného života sa venuje obchodnému právu, predovšetkým pohľadávkam v podnikateľskej praxi. Zúčastnil sa viacerých seminárov a konferencií v oblasti mimosúdneho vymáhania pohľadávok a prevencie vzniku, najmä v obchodných vzťahoch. Ako výkonný riaditeľ spoločnosti JUSTICIA Legis s.r.o. má na starosti najväčších klientov spoločnosti a jeho špecializáciou sú pohľadávky v stavebnom sektore.

JUDr. Ján Ivan

JUDr. Ján Ivan

Vyštudoval právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici a následne absolvoval advokátsku prax v kancelárii vo Zvolene a Bratislave. Rigoróznu prácu venoval téme Riešenie úpadku dlžníka v slovenskom právnom poriadku a titul JUDr. používa od roku 2012. Úspešne zložil aj skúšky na správcu konkurznej podstaty a činnosť správcu vykonáva pod spoločnosťou JUSTICIA Recovery k.s. v ktorej je komplementárom. Mimosúdnemu riešeniu pohľadávok sa venuje už skoro 10 rokov.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 9:15 | Vyhliadky slovenského stavebníctva na rok 2020

9:15 – 10:45 | Reklamácie v stavebníctve

10:45 – 11:00 | Prestávka s občerstvením

11:00 – 11:30 | Zmluvy v stavebníctve

11:30 – 12:00 | Poistenie v stavebníctve

12:00 – 13:00 | Obed

13:00 – 13:50 | Kontroly z inšpektorátu práce - zamestnávanie cudzincov a kontrola nelegálneho zamestnávania na stavbách

13:50 – 14:40 | Špecifiká vymáhania pohľadávok v stavebníctve

14.40 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel

GPS súradnice

N 48° 09' 00.5'' E 17° 08' 00.2'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - 5 odpovedí pre majiteľa stavebnej firmy

 • Bratislava
 • 12.2.2020
 • Mgr. Eva Braxatorisová, JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr. Roman Klempa, JUDr. Ján Ivan
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

           

union

         

      marykay

Justicia Legis

Mediálny partner